អវត្តមានរបស់សាធារណរដ្ឋនៃសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អាស៊ាន បានដាក់ជាសំណួរជាច្រើន ជាពិសេសទៅលើសាមគ្គីភាពនៃអាស៊ាន។ ថ្វីត្បិតតែ ការអាក់ខាននេះមានក៏ពិតមែន ក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានបានខិតខំធ្វើយ៉ាងណាបង្កលក្ខណៈដើម្បីអោយអាស៊ាន«គ្រប់ទឹក»ឡើងវិញ។ ការណ៍នេះបានធ្វើអោយមានការលើកឡើងជាហូរហែ ជាពិសេសការចោទប្រកាន់មកកាន់កម្ពុជា ក្នុងការបំបែកបំបាក់អាស៊ាន រឺក៏ជាទង្វើមិនគប្បីសម្រាប់ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ា។ អត្ថបទនេះគឺផ្តើមតាក់តែងឡើងដើម្បី ចូលរួមចំណែកជាព័ត៌មានមួយបង្ហាញថា កម្ពុជា ក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាន សមាជិកអាស៊ាន និង សមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិ គឺទទួលបានអនុលោមភាពពីបទដ្ឋានគតិយុត្តតំបន់ និងអន្តរជាតិ។ ហើយអ្វីដែលកម្ពុជាកំពុងធ្វើ ផ្ទុយទៅវិញគឺបានគិតគូរពីប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ា អនុវត្តនូវកាតព្វកិច្ចខ្លួន ក៏ដូចជាដំណើរស្វែងរកសន្តិភាពសម្រាប់តំបន់ និងពិភពលោក។