ចំណាប់អារម្មណ៍ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ឆាយ ហុក ផេង

សមាគមសាលាត្រាជូ មានកិត្ដិយស សូមបង្ហាញនូវចំណាប់អារម្មណ៍ និងសន្និដ្ឋានបញ្ចប់ របស់ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ឆាយ ហុក ផេង សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្រ្ដនៃសមាគមសាលាត្រាជូ និងជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម និងយុត្ដិធម៌នៃក្រសួងយុត្ដិធម៌ និងជាអតីតប្រធានតុលាការព្រហ្មទណ្ឌប្រទេសបារាំង ក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធព្រឹត្តិបត្រច្បាប់សាលាត្រាជូលេខទី៤ ថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ នៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ (PPIU)។ 👉 តំណ…

ចំណាប់អារម្មណ៍ របស់ឯកឧត្ដម នាក់ សើគីរីន

សមាគមសាលាត្រាជូ មានកិត្ដិយស សូមបង្ហាញនូវចំណាប់អារម្មណ៍តំណាងអ្នកនិពន្ធនៃព្រឹត្ដិបត្រច្បាប់សាលាត្រាជូ លេខទី៤ របស់ឯកឧត្ដម នាក់ សើគីរីន អនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងយុត្ដិធម៌ និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្រ្ដនៃសមាគមសាលាត្រាជូ នៅក្នុងកម្មវិធី «សម្ពោធ និងបទបង្ហាញពិសេសនៃព្រឺត្ដិបត្រច្បាប់សាលាត្រាជូ លេខទី៤» កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣។ #TrajuBulletin4 #TrajuBulletinReview “ខ្ញុំសូមវាយតម្លៃខ្ពស់ និងកោតសរសើរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសមាគម…

ចំណាប់អារម្មណ៍ របស់លោក Laurent MESMANN

TrajuBulletinReview «សាលាត្រាជូ តាមរយៈបេសកកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងការលើកកម្ពស់ និងការស្រាវជ្រាវផ្នែកច្បាប់នៅកម្ពុជា បាន និងកំពុងរួមចំណែកដ៏មានប្រយោជន៍ក្នុងក្របខណ្ឌនេះ។ ព្រឹត្តិបត្រមួយនេះ ពង្រឹងរូបភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយ និងនិរន្តរភាពនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សាលាត្រាជូក្នុងការផ្សព្វផ្សាយលទ្ធិច្បាប់កម្ពុជា ដែលនៅតែត្រូវបានបង្កើតឡើងរួមគ្នាក្នុងចំណោមចៅក្រម មេធាវី សាស្រ្តាចារ្យ អ្នកអនុវត្តច្បាប់ មន្ត្រីតុលាការ អ្នកអត្ថាធិប្បាយ អាជ្ញាកណ្តាល មេធាវីក្នុងច្បាប់ប្រៀបធៀប និងសូម្បីតែ អ្នកភាសាវិទ្យា។» លោក…