ចំណាប់អារម្មណ៍ របស់លោក Laurent MESMANN

TrajuBulletinReview

«សាលាត្រាជូ តាមរយៈបេសកកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងការលើកកម្ពស់ និងការស្រាវជ្រាវផ្នែកច្បាប់នៅកម្ពុជា បាន និងកំពុងរួមចំណែកដ៏មានប្រយោជន៍ក្នុងក្របខណ្ឌនេះ។ ព្រឹត្តិបត្រមួយនេះ ពង្រឹងរូបភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយ និងនិរន្តរភាពនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សាលាត្រាជូក្នុងការផ្សព្វផ្សាយលទ្ធិច្បាប់កម្ពុជា ដែលនៅតែត្រូវបានបង្កើតឡើងរួមគ្នាក្នុងចំណោមចៅក្រម មេធាវី សាស្រ្តាចារ្យ អ្នកអនុវត្តច្បាប់ មន្ត្រីតុលាការ អ្នកអត្ថាធិប្បាយ អាជ្ញាកណ្តាល មេធាវីក្នុងច្បាប់ប្រៀបធៀប និងសូម្បីតែ អ្នកភាសាវិទ្យា។» លោក Laurent MESMANN
ទីប្រឹក្សាពិសេសនៃឯកឧត្តមសាកលវិទ្យាធិការ នៃស.ភ.ន.វ.ស ទទួលបន្ទុកកម្មវិធីសិក្សាអន្តរជាតិ និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្រសាលាត្រាជូ

👉 ពត៌មានអំពីព្រឹត្ដិបត្រច្បាប់សាលាត្រាជូ លេខទី២ ៖ https://www.facebook.com/1499642176920597/posts/3151281675089964/?d=n

👉 Facebook Page សាលាត្រាជូ តំណ៖ https://www.facebook.com/1499642176920597/posts/3175683909316407/

👉 Channel Telegram ផ្លូវការរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ តំណ៖ https://t.me/salatraju