ក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិ

ក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនៅលើគេហទំព័រនេះ ត្រូវបានប្រមូលចងក្រងវាយឡើងវិញដោយអ្នកហាត់ការច្បាប់ជំនាន់ទី២៣ ដែលមានសមាសភាពដូចខាងក្រោម៖

កម្រងឯកសារបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធដារ

រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា កែវ ចាន់ណាលីន ១. ច្បាប់ ២. អនុក្រឹត្យ ៣. ប្រកាស ៤. សារាចរណែនាំ ៥. សេចក្ដីសម្រេច

កម្រងឯកសារបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាពាក់ព័ន្ធវិស័យពាណិជ្ជកម្ម

រៀបរៀងដោយ៖ លោក ប៉ូ គឹមសាន់ ១. ច្បាប់ ២. អនុក្រឹត្យ ៣. ប្រកាស ៤.​ គោលនយោបាយរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

កម្រងឯកសារយោង និងគន្ថនិទេស ការលួចទិន្នន័យតាមបច្ចេកវិទ្យា

រៀបរៀងដោយ៖ លោក វិន សុងអ៊ាង ១.លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ២.គោលនយោបាយ ៣. សារពត៌មាន ៤. គេហទំព័រអនឡាញ

កម្រងឯកសារយោង និងគន្ថនិទេស វិជ្ជាជីវៈតុលាការ

រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា គាំ ស្រីចិន វិជ្ជាជីវៈចៅក្រមវិជ្ជាជីវៈចៅក្រម ១. លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាតិ ២. ព្រះរាជក្រឹត្យ ៣. អនុក្រឹត្យ ៤. ប្រកាស ៥. សារាចរ ៦. សេចក្តីកំណត់/ សេចក្តីពន្យល់ក្រម ៧. គេហទំព័រ វិជ្ជាជីវៈព្រះរាជអាជ្ញា ១. លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាតិ ២. ព្រះរាជក្រឹត្យ ៣. អនុក្រឹត្យ ៤. ប្រកាស ៥. សារាចរ ៦. សេចក្តីពន្យល់ក្រម ៧. គេហទំព័រ វិជ្ជាជីវៈក្រឡាបញ្ជី ១. លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាតិ ២. ព្រះរាជក្រឹត្យ ៣. អនុក្រឹត្យ ៤. ប្រកាស ៥. ចក្តីកំណត់/សេចក្តីពន្យល់ក្រម ៦. គេហទំព័រ វិជ្ជាជីវៈអាជ្ញាសាលា ១. លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាតិ ២. ព្រះរាជក្រឹត្យ ៣. អនុក្រឹត្យ…

កម្រងឯកសារយោង និងគន្ថនិទេស ច្បាប់ការងារ

រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា សំ គង្គារ ១.សន្ធិសញ្ញា ២.ច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ៣.អត្ថបទស្រាវជ្រាវ ៤. គេហទំព័ររបស់ស្ថាប័ន

កម្រងឯកសារយោង និងគន្ថនិទេស ច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា

រៀបរៀងដោយ៖ លោក អោក ម៉េងអ៊ូ ១. សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ ២. លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាតិ           ២.‌១. ព្រះរាជក្រម           ២.‌២. ប្រកាស

សន្ធិសញ្ញារវាង ព្រះចៅអធិរាជបារាំង និង ព្រះ​មហាក្សត្រ​ខ្មែរ ១៨៦៣

សន្ធិសញ្ញាឧត្តុង, ចុះថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ១៨៦៣ ដើម្បីកំណត់លក្ខខណ្ឌអាណាព្យាបាលបារាំងលើ ប្រទេសកម្ពុជា បកប្រែ និងកែសម្រួលដោយ  លោក ផល ពិសាល លោក ហ៊ន ពុទ្ធីវុធ  ព្រះចៅអធិរាជ និង ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ សម្ដេចព្រះមហាឧបរាជ សព្វព្រះរាជ​ហឫទ័យ​ចង់​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រទេសកម្ពុជា ទទួល​បាន​នូវ​សុខសន្តិភាព និងភាពរុងរឿង។ ដោយពិចារណាថា ផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រទេសទាំងពីរ ដែលបច្ចុប្បន្នមានព្រំដែនជាប់គ្នា ត​ម្រូវអោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯកភាព និងធ្វើតាមរដ្ឋាភិបាលបារាំង:  ព្រះចៅអធិរាជបារាំង បានតែងតាំងលោកឧត្តមនាវីឯក De La Grandière (ដឺឡាក្រង់ឌីយ៊ែ) ជាទេសាអភិបាល និងជាអគ្គមេបញ្ជាការនៅកូសាំងស៊ីន ដើម្បីដោះស្រាយជាមួយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ តាមលក្ខខណ្ឌដែលព្រះចៅអធិរាជបារាំងយល់ព្រមផ្លាស់ប្តូរសិទ្ធិ នៃអធិបតេយ្យលើប្រទេសកម្ពុជាទៅជាអាណាព្យាបាល។ អាស្រ័យហេតុនេះ ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ និងទេសាភិបាលប្រចាំកូសាំងស៊ីន បានឯកភាពគ្នាលើលក្ខខណ្ឌ ដូចតទៅ ៖ LL. MM. l’Empereur des Français et, le Roi du Cambodge Maha Abbarach,…

កម្រងឯកសារយោង និងគន្ថនិទេស នីតិពាណិជ្ជកម្ម និងនីតិក្រុមហ៊ុន

រៀបរៀងដោយ កញ្ញា ឈឺន តុងឈី ១. ច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ១. ១ ច្បាប់ ឫព្រះរាជក្រឹត្យ ១.២ ប្រកាស